.

Giant pinwheels create a pathway to the Senior Show & Celebration